Van zakelijke e-mails tot adviesrapporten: een moderne professional schrijft zeer regelmatig. Het is van belang om dat op een correcte, heldere en doeltreffende manier te doen. Dat zorgt ervoor dat de lezer je serieus neemt, je boodschap begrijpt en bereid is zich door je tekst te laten beïnvloeden.

ZAKELIJKE SCHRIJFVAARDIGHEDEN

Veel professionals krijgen na de basis- en middelbare school geen schrijfonderwijs meer. Dat is zonde, want zakelijk schrijven is een vaardigheid die onderhoud vergt. Zeker als je jezelf met complexe materie bezighoudt, is het van belang dat je in staat bent de informatie op een heldere, begrijpelijke manier onder woorden te brengen – zowel mondeling als op schrift.

Schrijftrainingen op maat (1140 × 225px)

De Groene Pen bestaat om de schriftelijke taalvaardigheid in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Om dat te bereiken helpen we professionals hun zakelijke schrijfvaardigheden te verbeteren. We geven schrijftrainingen, adviseren organisaties over hun taalbeleid en delen kennis over alles wat te maken heeft met schriftelijke taalvaardigheid.

TRAINERS DIE HOUDEN VAN HET VAK

De Groene Pen geeft het goede voorbeeld, gaat accuraat te werk en is betrokken bij het individuele proces van deelnemers. Onze trainers onderschrijven deze kernwaarden. Ze beschikken over grondige kennis van de taal en ruime ervaring als schrijver en trainer. Dat stelt ze in staat deze kernwaarden tijdens de trainingen in praktijk te brengen.

Trainingen van De Groene Pen zijn altijd activerend van aard. De bijeenkomsten kennen een grote variatie in werkvormen. Zo houden we de groep actief en betrokken. Bovendien ben je als cursist voortdurend bezig met oefeningen, opdrachten of met eigen teksten. De intensiteit is hoog en de leeropbrengst groot.

WAAROM DE GROENE PEN?

De Groene Pen is ontstaan als reactie op het traditionele schrijfonderwijs, waarin de docent met de rode pen de teksten van leerlingen of studenten corrigeert. Die rode pen haalt door, onderstreept en bekritiseert – maar geeft vaak geen zetje in de goede richting. De fout staat centraal en moet worden afgestraft.

Volgens De Groene Pen is dat een cynische benadering van onderwijs. Wij moedigen de cursisten juist aan om fouten te maken. Een fout is namelijk de uitgelezen aanleiding om jezelf te ontwikkelen. Maar om te weten hoe je een fout kunt herstellen, moet je wel het goede voorbeeld krijgen.

Wij corrigeren teksten met een groene pen: we stippen fouten wel aan, maar straffen ze niet af. We gaan er juist over in gesprek: hoe is de fout ontstaan, waarom is het überhaupt fout en welke verbeteringen zijn er mogelijk? Deze aanpak helpt je om je taalvaardigheid te ontwikkelen. Je leert grondig lezen en kritisch denken: twee basisvoorwaarden voor een heldere schrijfstijl. Zo til je langzaam maar zeker je teksten naar een hoger niveau.

OPRICHTER, EIGENAAR EN TRAINER

Mijn naam is Stephan Borggreve. Ik ben trainer, spreker en schrijver. Tussen 2006 en 2010 heb ik Nederlands gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna ben ik ruim tien jaar als communicatiedocent actief geweest in het hoger onderwijs. De afgelopen jaren heb ik mezelf ontwikkeld tot serial entrepreneur: ik heb meerdere bedrijven opgericht, waaronder De Presenteerschool en De Verslagschrijver.

Er wordt weleens gezegd dat je niet kunt leren schrijven, omdat het een aangeboren talent zou zijn. In mijn ogen is dat een misvatting. Schuilt er in iedereen een nieuwe Hemingway? Zeker niet. Kunnen de meeste mensen technieken toepassen die tot leesbare teksten leiden? Zeker weten. Dat is waarom ik De Groene Pen heb opgericht: om professionals te leren correct, helder en doeltreffend te schrijven.