PRIVACYBELEID VAN DE GROENE PEN

De Groene Pen (gevestigd aan de Linnaeusstraat 82-4, 1092 CN in Amsterdam) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Groene Pen

Linnaeusstraat 82-4

1092 CN Amsterdam

[email protected]

Stephan Borggreve is bij De Groene Pen verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Hij is te bereiken via [email protected].

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Groene Pen verwerkt je persoonsgegevens als je gebruikmaakt van onze diensten en als je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Als je jezelf inschrijft voor een van onze workshops, trainingen of cursussen:

Voor- en achternaam;

E-mailadres.

Als je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief:

E-mailadres.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Met onze website en onze diensten hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen verzameld worden. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen de informatie dan verwijderen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De Groene Pen verwerkt jouw persoonsgegevens:

Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Om jouw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De Groene Pen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Groene Pen) tussen zit.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De Groene Pen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

De Groene Pen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Groene Pen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Verder plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. We bewaren de cookies 180 dagen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De Groene Pen gebruikt noodzakelijke technische cookies voor de snelheid en optimale functionering van de website. Daarnaast maken we gebruik van cookies (_ga, _gid en _gat) voor tracking door Google Analytics. Dat wil zeggen dat we geanonimiseerde gebruikersinformatie volgen om onze website te verbeteren.

De strikt noodzakelijke cookies moeten altijd ingeschakeld zijn zodat we jouw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics om anonieme informatie te verzamelen, waaronder het aantal bezoekers van de website en de populairste pagina’s. Door deze cookie ingeschkeld te houden, help je ons om onze website te verbeteren.

Deze website gebruikt ook cookies zodat we je kunnen voorzien van de best mogelijke gebruikerservaring. Informatie over de cookies is opgeslagen in je browser. Dankzij de cookies kunnen we bijvoorbeeld zien wanneer je terugkeert op onze website. Dat helpt ons om te begrijpen welke delen van de website jij interessant en bruikbaar vindt.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies:

Name: GPS

Value: 1

Name: _gid

Value: GA1.2.880275380.1588504568

Name: VISITOR_INFO1_LIVE

Value: N5wXN7p5EtI

Name: _gat

Value: 1

Name: YSC

Value: R3gFpYWO3yk

Name: _ga

Value: GA1.2.805445638.1588504568

Deze website gebruikt cookies zodat we je kunnen voorzien van de best mogelijke gebruikerservaring. Informatie over de cookies is opgeslagen in je browser. Dankzij de cookies kunnen we bijvoorbeeld zien wanneer je terugkeert op onze website. Dat helpt ons om te begrijpen welke delen van de website jij interessant en bruikbaar vindt.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies:

Name: GPS

Value: 1

Name: _gid

Value: GA1.2.880275380.1588504568

Name: VISITOR_INFO1_LIVE

Value: N5wXN7p5EtI

Name: _gat

Value: 1

Name: YSC

Value: R3gFpYWO3yk

Name: _fbp

Value: fb.1.1588504568330.513904771

Name: _ga

Value: GA1.2.805445638.1588504568

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Groene Pen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Groene Pen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Groene Pen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@degroenepen.nl.